2018

 1. Liquid-Like, Self-Healing Aluminum Oxide during Deformation at Room Temperature,
  Yang Yang, Akihiro Kushima, Weizhong Han, Huolin Xin and Ju Li, Nano Letters 18 (2018) 2492-2497.

  MATERIALS SCIENCE: A revealing view of oxides, by Marc S. Lavine, Science 360 (2018) 45-46.
  .mov .mov

 2. Carbothermal shock synthesis of high-entropy-alloy nanoparticles,
  Yonggang Yao, Zhennan Huang, Pengfei Xie, Steven D. Lacey, Rohit Jiji Jacob, Hua Xie, Fengjuan Chen, Anmin Nie, Tiancheng Pu, Miles Rehwoldt, Daiwei Yu, Michael R. Zachariah, Chao Wang, Reza Shahbazian-Yassar, Ju Li and Liangbing Hu, Science 359 (2018) 1489-1494.

 3. Developing High-Performance Lithium Metal Anode in Liquid Electrolytes: Challenges and Progress,
  Sa Li, Mengwen Jiang, Yong Xie, Hui Xu, Junyao Jia and Ju Li, Advanced Materials 30 (2018) 1706375.

 4. Intragranular Dispersion of Carbon Nanotubes Comprehensively Improves Aluminum Alloys,
  Kang Pyo So, Akihiro Kushima, Jong Gil Park, Xiaohui Liu, Dong Hoon Keum, Hye Yun Jeong, Fei Yao, Soo Hyun Joo, Hyoung Seop Kim, Hwanuk Kim, Ju Li and Young Hee Lee, Advanced Science (2018) 1800115.

 5. Capacity extended bismuth-antimony cathode for high-performance liquid metal battery,
  Tao Dai, Yue Zhao, Xiao-Hui Ning, R. Lakshmi Narayan, Ju Li and Zhi-Wei Shan, Journal of Power Sources 381 (2018) 38-45.

 6. SnSe + Ag2Se composite engineering with ball milling for enhanced thermoelectric performance,
  Dan Feng, Yue-Xing Chen, Liang-Wei Fu, Ju Li and Jia-Qing He, Rare Metals 37 (2018) 333–342.

 7. Low-Temperature Copper Bonding Strategy with Graphene Interlayer,
  Haozhe Wang, Wei Sun Leong, Fengtian Hu, Longlong Ju, Cong Su, Yukun Guo, Ju Li, Ming Li, Anmin Hu and Jing Kong, ACS Nano 12 (2018) 2395-2402.

 8. Carbon nanotubes and manganese oxide hybrid nanostructures as high performance fiber supercapacitors,
  Wei Gong, Bunshi Fugetsu, Zhipeng Wang, Ichiro Sakata, Lei Su, Xueji Zhang, Hironori Ogata, Mingda Li, Chao Wang, Ju Li, Josue Ortiz-Medina, Mauricio Terrones and Morinobu Endo, Communications Chemistry 1 (2018) 16.

 9. Sample-size-dependent surface dislocation nucleation in nanoscale crystals,
  Qing-Jie Li, Bin Xu, Shotaro Hara, Ju Li, Evan Ma, Acta Materialia 145 (2018) 19-29.

 10. Fluorine-donating electrolytes enable highly reversible 5V-class Li metal batteries,
  Liumin Suo, Weijiang Xue, Mallory Gobet, Steve G. Greenbaum, Chao Wang, Yuming Chen, Wan-Lu Yang, Yang-Xing Li and Ju Li, PNAS 115 (2018) 1156-1161.

 11. Nano-beam and nano-target effects in ion radiation,
  Yang Yang, Yong Gang Li, Michael P. Short, Chung-Soo Kim, Karl K. Berggren and Ju Li, Nanoscale 10 (2018) 1598-1606.

 12. Functional Group-Dependent Supercapacitive and Aging Properties of Activated Carbon Electrodes in Organic Electrolyte,
  Cheng-Hsien Yang, Quoc Dat Nguyen, Ting-Hao Chen, Ahmed S. Helal, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, ACS Sustainable Chemistry & Engineering 6 (2018) 1208-1214.
prev | top | next