2018

 1. Bimetallic Nanoparticle Oxidation in Three Dimensions by Chemically Sensitive Electron Tomography and in Situ Transmission Electron Microscopy,
  Weiwei Xia, Yang Yang, Qingping Meng, Zhiping Deng, Mingxing Gong, Jie Wang, Deli Wang, Yimei Zhu, Litao Sun, Feng Xu, Ju Li and Huolin L. Xin, ACS Nano 12 (2018) 7866-7874.

  .avi .avi

 2. Ultrathin HfO2-modified carbon nanotube films as efficient polysulfide barriers for Li-S batteries,
  Weibang Kong, Datao Wang, Lingjia Yan, Yufeng Luo, Kaili Jiang, Qunqing Li, Li Zhang, Shigang Lu, Shoushan Fan, Ju Li and Jiaping Wang, Carbon 139 (2018) 896-905.

 3. MnO2 nanoparticles anchored on carbon nanotubes with hybrid supercapacitor-battery behavior for ultrafast lithium storage,
  Datao Wang, Ke Wang, Li Sun, Hengcai Wu, Jing Wang, Yuxing Zhao, Lingjia Yan, Yufeng Luo, Kaili Jiang, Qunqing Li, Shoushan Fan, Ju Li and Jiaping Wang, Carbon 139 (2018) 145-155.

 4. Reduced expansion and improved full-cell cycling of a SnOx#C embedded structure for lithium-ion batteries,
  Lie Yang, Liu-Yang Sun, Rong-Rong Zhang, Ya-Wen Xu, Xiao-Hui Ning, Yuan-Bin Qin, R. Lakshmi Narayan, Ju Li and Zhi-Wei Shan, Journal of Materials Chemistry A 6 (2018) 15738-15746.

 5. Fluorophosphates from Solid-State Synthesis and Electrochemical Ion Exchange: NaVPO4F or Na3V2(PO4)2F3?,
  Long Li, Youlong Xu, Xiaofei Sun, Rui Chang, Yuan Zhang, Xiaona Zhang and Ju Li, Adv. Energy Mater. (2018) 1801064.

 6. Three-dimensional carbon framework anode improves sodiation–desodiation properties in ionic liquid electrolyte,
  Xu-Feng Luo, Ahmed S. Helal, Chien-Te Hsieh, Ju Li, Jeng-Kuei Chang, Nano Energy 49 (2018) 515-522.

 7. Colloidal synthesis of 1T' phase dominated WS2 towards endurable electrocatalysis,
  Zhengqing Liu, Na Li, Cong Su, Hongyang Zhao, Lingling Xu, Zongyou Yin, Ju Li and Yaping Du, Nano Energy 50 (2018) 176-181.

 8. Insight from in situ microscopy into which precipitate morphology can enable high strength in magnesium alloys,
  Bo-Yu Liu, Nan Yang, Jian Wang, Matthew Barnett, Yun-Chang Xin, Di Wu, Ren-Long Xin, Bin Li, R. Lakshmi Narayan, Jian-Feng Nie, Ju Li, Evan Ma and Zhi-Wei Shan, Journal of Materials Science & Technology 34 (2018) 1061-1066.

 9. Liquid-Like, Self-Healing Aluminum Oxide during Deformation at Room Temperature,
  Yang Yang, Akihiro Kushima, Weizhong Han, Huolin Xin and Ju Li, Nano Letters 18 (2018) 2492-2497.

  MATERIALS SCIENCE: A revealing view of oxides, by Marc S. Lavine, Science 360 (2018) 45-46.
  .mov .mov

 10. Carbothermal shock synthesis of high-entropy-alloy nanoparticles,
  Yonggang Yao, Zhennan Huang, Pengfei Xie, Steven D. Lacey, Rohit Jiji Jacob, Hua Xie, Fengjuan Chen, Anmin Nie, Tiancheng Pu, Miles Rehwoldt, Daiwei Yu, Michael R. Zachariah, Chao Wang, Reza Shahbazian-Yassar, Ju Li and Liangbing Hu, Science 359 (2018) 1489-1494.

 11. Developing High-Performance Lithium Metal Anode in Liquid Electrolytes: Challenges and Progress,
  Sa Li, Mengwen Jiang, Yong Xie, Hui Xu, Junyao Jia and Ju Li, Advanced Materials 30 (2018) 1706375.

 12. Intragranular Dispersion of Carbon Nanotubes Comprehensively Improves Aluminum Alloys,
  Kang Pyo So, Akihiro Kushima, Jong Gil Park, Xiaohui Liu, Dong Hoon Keum, Hye Yun Jeong, Fei Yao, Soo Hyun Joo, Hyoung Seop Kim, Hwanuk Kim, Ju Li and Young Hee Lee, Advanced Science (2018) 1800115.

 13. Capacity extended bismuth-antimony cathode for high-performance liquid metal battery,
  Tao Dai, Yue Zhao, Xiao-Hui Ning, R. Lakshmi Narayan, Ju Li and Zhi-Wei Shan, Journal of Power Sources 381 (2018) 38-45.

 14. SnSe + Ag2Se composite engineering with ball milling for enhanced thermoelectric performance,
  Dan Feng, Yue-Xing Chen, Liang-Wei Fu, Ju Li and Jia-Qing He, Rare Metals 37 (2018) 333–342.

 15. Low-Temperature Copper Bonding Strategy with Graphene Interlayer,
  Haozhe Wang, Wei Sun Leong, Fengtian Hu, Longlong Ju, Cong Su, Yukun Guo, Ju Li, Ming Li, Anmin Hu and Jing Kong, ACS Nano 12 (2018) 2395-2402.

 16. Carbon nanotubes and manganese oxide hybrid nanostructures as high performance fiber supercapacitors,
  Wei Gong, Bunshi Fugetsu, Zhipeng Wang, Ichiro Sakata, Lei Su, Xueji Zhang, Hironori Ogata, Mingda Li, Chao Wang, Ju Li, Josue Ortiz-Medina, Mauricio Terrones and Morinobu Endo, Communications Chemistry 1 (2018) 16.

 17. Sample-size-dependent surface dislocation nucleation in nanoscale crystals,
  Qing-Jie Li, Bin Xu, Shotaro Hara, Ju Li and Evan Ma, Acta Materialia 145 (2018) 19-29.

 18. Fluorine-donating electrolytes enable highly reversible 5V-class Li metal batteries,
  Liumin Suo, Weijiang Xue, Mallory Gobet, Steve G. Greenbaum, Chao Wang, Yuming Chen, Wan-Lu Yang, Yang-Xing Li and Ju Li, PNAS 115 (2018) 1156-1161.

 19. Nano-beam and nano-target effects in ion radiation,
  Yang Yang, Yong Gang Li, Michael P. Short, Chung-Soo Kim, Karl K. Berggren and Ju Li, Nanoscale 10 (2018) 1598-1606.

 20. Functional Group-Dependent Supercapacitive and Aging Properties of Activated Carbon Electrodes in Organic Electrolyte,
  Cheng-Hsien Yang, Quoc Dat Nguyen, Ting-Hao Chen, Ahmed S. Helal, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, ACS Sustainable Chemistry & Engineering 6 (2018) 1208-1214.
prev | top | next