2019

 1. Hybrid electrolyte enables safe and practical 5 V LiNi0.5Mn1.5O4 batteries,
  Purna Chandra Rath, Chia-Jung Wu, Jagabandhu Patra, Ju Li, Tai-Chou Lee, Ting-Ju Yeh and Jeng Kuei Chang, Journal of Materials Chemistry A 7 (2019) 16516-16525.

 2. Anisotropic mechanical properties and strengthening mechanism in superaligned carbon nanotubes-reinforced aluminum,
  Jong Gil Park, Jeong-Gyun Kim, Kang Pyo So, Jun Yeon Hwang, Eun Sung Kim, Ju Li, Dongseok Suh, Young Hee Lee, Carbon 153 (2019) 513-524.

 3. Gassing in Sn-Anode Sodium-Ion Batteries and Its Remedy by Metallurgically Prealloying Na,
  Wenjian Liu, Xinlong Chen, Can Zhang, Hui Xu, Xin Sun, Yuheng Zheng, Yue Yu, Sa Li, Yunhui Huang and Ju Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 11 (2019) 23207-23212.

 4. Low-temperature synthesized Li4Mn5O12-like cathode with hybrid cation- and anion-redox capacities,
  Yang Liu, Guang Liu, Hui Xu, Yuheng Zheng, Yunhui Huang, Sa Li and Ju Li, Chemical Communications 55 (2019) 8118-8121.

 5. Large plasticity in magnesium mediated by pyramidal dislocations,
  Bo-Yu Liu, Fei Liu, Nan Yang, Xiao-Bo Zhai, Lei Zhang, Yang Yang, Bin Li, Ju Li, Evan Ma, Jian-Feng Nie, Zhi-Wei Shan, Science 365 (2019) 73-75.
  .mp4

 6. Engineering single-atom dynamics with electron irradiation,
  Cong Su, Mukesh Tripathi, Qing-Bo Yan, Zegao Wang, Zihan Zhang, Christoph Hofer, Haozhe Wang, Leonardo Basile, Gang Su, Mingdong Dong, Jannik C. Meyer, Jani Kotakoski, Jing Kong, Juan-Carlos Idrobo1, Toma Susi and Ju Li, Science Advances 5 (2019) eaav2252

 7. Graphene-coated tungsten nanowires deliver unprecedented modulus and strength,
  Zhong-Wei Hu, Min Wang, Chao-Wei Guo, Zhi-Wei Shan, Ju Li and Wei-Zhong Han, Materials Research Letters 7 (2019) 47-52.

 8. Colloidal quasi-one-dimensional dual semiconductor core/shell nanorod couple heterostructures with blue fluorescence,
  Dechao Chen, Aixiang Wang, Hongbo Li, Laura Abad Galan, Cong Su, Zongyou Yin, Massimiliano Massi, Alexandra Suvorova, Martin Saunders, Ju Li, Amit Sitt and Guohua Jia, Nanoscale 11 (2019) 10190-10197.

 9. Slip transmission assisted by Shockley partials across alpha/beta interfaces in Ti-alloys,
  Pengyang Zhao, Chen Shen, Michael F. Savage, Ju Li, Stephen R. Niezgoda, Michael J. Mills and Yunzhi Wang, Acta Materialia 171 (2019) 291-305.

 10. Two-Dimensional Silver(I)-Dithiocarboxylate Coordination Polymer Exhibiting Strong Near-Infrared Photothermal Effect,
  Mu-Qing Li, Min Zhao, Le-Yu Bi, Yue-Qiao Hu, Gaoyang Gou, Ju Li and Yan-Zhen Zheng Inorganic Chemistry 58 (2019) 6601-6608.

 11. Intercalation-conversion hybrid cathodes enabling Li–S full-cell architectures with jointly superior gravimetric and volumetric energy densities,
  Weijiang Xue, Zhe Shi, Liumin Suo, Chao Wang, Ziqiang Wang, Haozhe Wang, Kang Pyo So, Andrea Maurano, Daiwei Yu, Yuming Chen, Long Qie, Zhi Zhu, Guiyin Xu, Jing Kong and Ju Li, Nature Energy 4 (2019) 374–382.


  New approach could boost energy capacity of lithium batteries: “Hybrid” cathodes could provide more power for a given weight and volume. by David L. Chandler | MIT News Office.

 12. Full-Cell Cycling of a Self-Supporting Aluminum Foil Anode with a Phosphate Conversion Coating,
  Mengwen Jiang, Yue Yu, Huimin Fan, Hui Xu, Yuheng Zheng, Yunhui Huang, Sa Li and Ju Li, ACS Appl. Mater. Interfaces 11 (2019) 15656-15661.

 13. Strong and ductile beta Ti-18Zr-13Mo alloy with multimodal twinning,
  Jinyong Zhang, Fan Sun, Zheng Chen, Yang Yang, Baolong Shen, Ju Li and Frederic Prima, Materials Research Letters 7 (2019) 251-257.

 14. Making metals linear super-elastic with ultralow modulus and nearly zero hysteresis,
  Jiaming Zhu, Yipeng Gao, Dong Wang, Ju Li, Tong-Yi Zhang and Yunzhi Wang, Materials Horizons 6 (2019) 515-523.

 15. An ethyl methyl sulfone co-solvent eliminates macroscopic morphological instabilities of lithium metal anode,
  Woochul Shin, Kang Pyo So, William F. Stickle, Cong Su, Jun Lu, Ju Li and Xiulei Ji, Chemical Communications 55 (2019) 3387-3389.

 16. Deep elastic strain engineering of bandgap through machine learning,
  Zhe Shi, Evgenii Tsymbalov, Ming Dao, Subra Suresh, Alexander Shapeev, and Ju Li, PNAS 116 (2019) 4117-4122.

 17. Superior electrochemical performance of sodium-ion full-cell using poplar wood derived hard carbon anode,
  Yuheng Zheng, Yaxiang Lu, Xingguo Qi, Yuesheng Wang, Linqin Mu, Yunming Li, Qiang Ma, Ju Li and Yong-Sheng Hu, Energy Storage Materials 18 (2019) 269-279.

 18. Additive manufacturing of patterned 2D semiconductor through recyclable masked growth,
  Yunfan Guo, Pin-Chun Shen, Cong Su, Ang-Yu Lu, Marek Hempel, Yimo Han, Qingqing Ji, Yuxuan Lin, Enzheng Shi, Elaine McVay, Letian Dou, David A. Muller, Tomás Palacios, Ju Li, Xi Ling and Jing Kong, PNAS 116 (2019) 3437-3442.

 19. Mechanism of hardening and damage initiation in oxygen embrittlement of body-centred-cubic niobium,
  Ping-Jiong Yang, Qing-Jie Li, Tomohito Tsuru, Shigenobu Ogata, Jie-Wen Zhang, Hong-Wei Sheng, Zhi-Wei Shan, Gang Sha, Wei-Zhong Han, Ju Li and Evan Ma, Acta Materialia 168 (2019) 331-342.
  .mp4 .mp4
  .mp4 .mp4

 20. The role of chemical disorder and structural freedom in radiation-induced amorphization of silicon carbide deduced from electron spectroscopy and ab initio simulations,
  Alexander J.Leide, Linn W.Hobbs, Ziqiang Wang, Di Chen, Lin Shao and Ju Li, Journal of Nuclear Materials 514 (2019) 299-310.

 21. Brownian-snowball-mechanism-induced hierarchical cobalt sulfide for supercapacitors,
  Yucheng Zhao, Zhe Shi, Tianquan Lin, Liumin Suo, Chao Wang, Jing Luo, Zhangshun Ruan, Chang-An Wang and Ju Li, Journal of Power Sources 412 (2019) 321-330.

 22. Moderately concentrated electrolyte improves solid-electrolyte interphase and sodium storage performance of hard carbon,
  Jagabandhu Patra, Hao-Tzu Huang, Weijiang Xue, Chao Wang, Ahmed S. Helal, Ju Li and Jeng-Kuei Chang, Energy Storage Materials 16 (2019) 146-154.
prev | top | next